Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến

Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến
Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến sử dụng mã nguồn mở viết bằng php&MySQL , các chức năng chính của hệ thống đó là quản lý đầu vào, đầu gia, Giao việc cho nhânviên, thống kê tổng doanh thu theo ngày, theo tháng ... v..v quản lý kho

Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến sử dụng mã nguồn mở viết bằng php&MySQL , các chức năng chính của hệ thống đó là quản lý đầu vào, đầu gia, Giao việc cho nhânviên, thống kê tổng doanh thu theo ngày, theo tháng ... v..v quản lý kho