andangroup.vn

Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp, sản xuất thi công các công trình máy làm đá viên, dây chuyền nước tinh khiết, xử lý nước thải công nghiệp,… hàng đầu tại Việt Nam.

 An Dân luôn coi sự tiên phong trong nghiên cứu giải pháp ứng dụng xử lý nước và môi trường mới vào trong lĩnh vực sản xuất mà còn đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn QCVN 6-1/2010/BYT được cấp giấy phép chứng chỉ chứng nhận.

Giá: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0944643688

Hỗ trợ trực tuyến

    Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp, sản xuất thi công các công trình máy làm đá viên, dây chuyền nước tinh khiết, xử lý nước thải công nghiệp,… hàng đầu tại Việt Nam.

     An Dân luôn coi sự tiên phong trong nghiên cứu giải pháp ứng dụng xử lý nước và môi trường mới vào trong lĩnh vực sản xuất mà còn đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn QCVN 6-1/2010/BYT được cấp giấy phép chứng chỉ chứng nhận.

Mẫu website vừa xem