Hosting

   02-02-2023

Sinh Viên

 

Chỉ với 66.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1.5GB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10

Cá Nhân

 

Chỉ với 82.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Cá Nhân +

 

Chỉ với 100.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Doanh Nghiệp

 

Chỉ với 160.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Thương Mại Điện Tử

 

Chỉ với 210.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 8GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Chuyên Nghiệp

 

Chỉ với 400.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 15GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 8
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Bài viết liên quan

Mẫu website vừa xem

Chưa xem SP nào!