bbs.org.vn

Thúc đẩy phát triển Thương mại- Đầu tư– Hỗ trợ doanh nghiệp luôn là trọng tâm, nhiệm vụ hàng đầu của 2 chính phủ Bangladesh- Việt Nam. Với  tiềm năng về quy mô dân số, kéo theo thị trường tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bangladesh- Việt Nam trong 2 năm 2019- 2020  thực sự thuyết phục, cùng với sự tương đồng về văn hóa và phát triển, sẽ là mấu chốt trong đột phá ở những năm tiếp theo. BANGLADESH- VIETNAM TRADE & INVESTMENT INFORMATION AND BUSINESS SUPPORT CENTER (BBS) ra đời là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí và quyết tâm của chính phủ Bangladesh.

Giá: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0944643688

Hỗ trợ trực tuyến

    Thúc đẩy phát triển Thương mại- Đầu tư– Hỗ trợ doanh nghiệp luôn là trọng tâm, nhiệm vụ hàng đầu của 2 chính phủ Bangladesh- Việt Nam. Với  tiềm năng về quy mô dân số, kéo theo thị trường tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bangladesh- Việt Nam trong 2 năm 2019- 2020  thực sự thuyết phục, cùng với sự tương đồng về văn hóa và phát triển, sẽ là mấu chốt trong đột phá ở những năm tiếp theo. BANGLADESH- VIETNAM TRADE & INVESTMENT INFORMATION AND BUSINESS SUPPORT CENTER (BBS) ra đời là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí và quyết tâm của chính phủ Bangladesh.

Mẫu website vừa xem