cntt.tks.edu.vn

Sự ra đời và phát triển của Trường Cán bộ Kiểm sát - tiền thân của Trường Bổ túc và Đào tạo cán bộ kiểm sát

Vào thời điểm VKSND được thành lập (năm 1960), phần lớn đội ngũ cán bộ kiểm sát chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp lý và nghiệp vụ kiểm sát. Nguồn tuyển dụng cán bộ vào ngành Kiểm sát thời gian này chủ yếu là các cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể quần chúng, bộ đội chuyển ngành, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những người đã qua rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, công tác nhưng chưa được trang bị kiến thức về pháp luật.

Giá: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0944643688

Hỗ trợ trực tuyến

    Sự ra đời và phát triển của Trường Cán bộ Kiểm sát - tiền thân của Trường Bổ túc và Đào tạo cán bộ kiểm sát

    Vào thời điểm VKSND được thành lập (năm 1960), phần lớn đội ngũ cán bộ kiểm sát chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp lý và nghiệp vụ kiểm sát. Nguồn tuyển dụng cán bộ vào ngành Kiểm sát thời gian này chủ yếu là các cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể quần chúng, bộ đội chuyển ngành, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những người đã qua rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, công tác nhưng chưa được trang bị kiến thức về pháp luật.

Mẫu website vừa xem