cscw.edu.vn

Tên tổ chức khoa học và công nghệ là Trung tâm phát triển kỹ năng sống cho Trẻ em và Phụ nữ. Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Life skills Development Center for Children an Women. Cơ quan quyết định thành lập: Hội khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam. Quyết định thành lập số: 89-2018/QĐ-HKHTLGDVN Ngày 20 tháng 8 năm 2018. Người đứng đầu tổ chức; Ths. Nguyễn Quyết Thắng. Các cố vấn Chuyên viên cao cấp, PGS.TS Trần Thị Minh Đức. Ths Nguyễn Thị Bích Lại. Tiến sỹ Đoàn Kim Thắng, Tiến sỹ Nguyễn Thành Nhân,......

Giá: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0944643688

Hỗ trợ trực tuyến

    Tên tổ chức khoa học và công nghệ là Trung tâm phát triển kỹ năng sống cho Trẻ em và Phụ nữ. Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Life skills Development Center for Children an Women. Cơ quan quyết định thành lập: Hội khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam. Quyết định thành lập số: 89-2018/QĐ-HKHTLGDVN Ngày 20 tháng 8 năm 2018. Người đứng đầu tổ chức; Ths. Nguyễn Quyết Thắng. Các cố vấn Chuyên viên cao cấp, PGS.TS Trần Thị Minh Đức. Ths Nguyễn Thị Bích Lại. Tiến sỹ Đoàn Kim Thắng, Tiến sỹ Nguyễn Thành Nhân,......

Mẫu website vừa xem