estpleiku.com

Trung tâm EST Pleiku là một Công ty Doanh nghiệp Xã hội thực hiện các chương trình giáo dục và các hoạt động khác nhau nhằm nâng cao kiến ​​thức và năng lực chuyên môn của người dân để họ có thể tạo ra của cải vật chất. Có như vậy, thu nhập của họ mới được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần cũng được nâng cao. Kết quả cuối cùng của Trung tâm EST Pleiku sẽ tạo ra một cộng đồng sinh thái phát triển bền vững, nơi con người kết nối với thiên nhiên, kết nối với nhau và có được một cộng đồng thực sự yên bình và hạnh phúc.

Giá: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0944643688

Hỗ trợ trực tuyến

    Trung tâm EST Pleiku là một Công ty Doanh nghiệp Xã hội thực hiện các chương trình giáo dục và các hoạt động khác nhau nhằm nâng cao kiến ​​thức và năng lực chuyên môn của người dân để họ có thể tạo ra của cải vật chất. Có như vậy, thu nhập của họ mới được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần cũng được nâng cao. Kết quả cuối cùng của Trung tâm EST Pleiku sẽ tạo ra một cộng đồng sinh thái phát triển bền vững, nơi con người kết nối với thiên nhiên, kết nối với nhau và có được một cộng đồng thực sự yên bình và hạnh phúc.

Mẫu website vừa xem