Hosting

  06-04-2021

Sinh Viên

 

Chỉ với 36.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 900MB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10

Cá Nhân

 

Chỉ với 52.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Cá Nhân +

 

Chỉ với 72.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Doanh Nghiệp

 

Chỉ với 96.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Thương Mại Điện Tử

 

Chỉ với 135.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Chuyên Nghiệp

 

Chỉ với 205.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 7GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 8
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited

Bài viết liên quan

Mẫu website vừa xem

Chưa xem SP nào!
0944643688