nhahue.vn

    Nhà Huế được thành lập năm 2015 với lĩnh vực kinh doanh chính là thi công trần thạch cao, tường và sơn nước hoàn thiện. Ngày 26/4/2019, công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhà Huế đã được sở kế hoạch & đầu tư tỉnh TT. Huế cấp phép, đánh dấu bước mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới.

Mẫu website vừa xem