thucphamantoanhvs.com

Trong những năm qua, thực phẩm an toàn HVS không chỉ được khách hàng cá nhân ủng hộ mà còn được các cơ quan ban ngành và các Trường học tin tưởng sử dụng để chế biến suất ăn cho các CBNV và con em học sinh. Để đạt được thành công đó, HVS luôn cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn và giàu chất dinh dưỡng do được nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP cũng như tiêu chuẩn ISO 22000 – 2005.

 
Giá: Liên hệ
Chương trình khuyến mại

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0944643688

Hỗ trợ trực tuyến

    Trong những năm qua, thực phẩm an toàn HVS không chỉ được khách hàng cá nhân ủng hộ mà còn được các cơ quan ban ngành và các Trường học tin tưởng sử dụng để chế biến suất ăn cho các CBNV và con em học sinh. Để đạt được thành công đó, HVS luôn cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn và giàu chất dinh dưỡng do được nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP cũng như tiêu chuẩn ISO 22000 – 2005.

Mẫu website vừa xem